SRB

Padom Smedereva 1459. godine prestaje kontinuitet razvoja srpske srednjovekovne države. Srpski narod jednim delom potpada pod tursku vlast, a drugi deo odlazi u rasejanje. Nestaje srednjovekovna srpska država, ali ne i srpski narod.
Detalje o tri momenta koja su odredila nastanak i razvojni put srpske države u XIX veku: borba za oslobođenje od turske vlasti, utemeljivanje organa vlasti (uobličavanje državne organizacije) i usvajanje najvišeg državnog akta, ustava.

PREDAVAČ: OLGICA LUKAČ profesor istorijeHemijsko-medicinske škole, Vršac

Centar za edukaciju i medije i-Time, Beograd / centar.i.time@gmail.com/ 064 021 021 2