8 Mart

Razgovor sa povodom o događajima koji su ga prouzrokovali i njegovim efektima. 
Razgovor je usmeren na diskusiju iz istorijsko-sociološko-filozofskih uglova gledanja

PREDAVAČI:

Olgica Lukač, prof istorije, Hemijsko-medicinska škola, Vršac

Ivana Sekareča, msc mikrobiologije, doktorant na Univerzitetu Fridrih Šiler, Nemačka

Mirko Marković, profesor filozofije, Loznica

 
RAZGOVOR VODILA: Marina Petrović

Centar za edukaciju i medije i-Time, Beograd / centar.i.time@gmail.com/ 064 021 021 2