Skype

Skajp je veb-konferencijski softver koji je veoma popularan i dugo u upotrebi. Njega koriste sve kategorije stanovništva. 
Nastavnici vole Skajp u nastavi jer: 
- dovodi svet u njihovu učionicu 
- lekcija postaje zanimljivija, a učenici angažovaniji 
- ovakve lekcije omogućavaju korelaciju među predmetima 
- učenici razvijaju empatiju i toleranciju ka drugim kulturama 
- omogućava dinamično, interaktivno učenje.

PREDAVAČ: Ana Živković, profesor engleskog jezika, Niš

Centar za edukaciju i medije i-Time, Beograd / centar.i.time@gmail.com/ 064 021 021 2