Srpski Vladari

Ljubav je večna tema koja je budila i budi interesovanje i pažnju bez obzira na to da li je dajemo ili primamo. U običnom, svakodnevnom životu ni ne razmišljamo o tome kako će te ljubavi biti okarakterisane, da li će biti prihvaćene ili odbačene, da li će ih drugi razumeti, da li ćemo ih mi sami razumeti. 
Međutim, kada su u pitanju ljubavi vladara i vladarki, vladara i njihovih ljubavi van bračnih zajednica niko do sada nije ostao ravnodušan. Tema „Srpski vladari i njihove ljubavi“ bavi se jednim kompleksnim pristupom prema ljubavima vladara od srednjovekovnih Nemanjića, do savremenih vladarskih porodica Obrenovića i Karađorđevića. 
Upoznaćemo se sa nekima od tih ljubavi – stvarnim, životnim, fiktivnim, odmerenim, strasnim, razarajućim. Upoznaćemo se sa putevima tih ljubavi koje su ostavile dubok pečat i na srpsku istoriju - žene koje su bile predmetom ljubavi vladara koje su ostale i u istoriji i u narodnoj tradiciji upamćene kao smerne, skrušene, pokorne, odane, posvećene, promišljene, nežne, plahovite, strasne.

 PREDAVAČ: Olgica Lukač, profesor istorije, Vršac

Centar za edukaciju i medije i-Time, Beograd / centar.i.time@gmail.com/ 064 021 021 2