Šta nas zraci

Radon je prirodan radioaktivan gas koji u organizam ulazi respiratornim putevima. Koliko je štetna difuzija radona i kako se od njega zaštiti? Šta su alfa, beta, gama zračenja i koje od njih predstavlja najveću opasnost po živi svet? 
Ovom temom počinje da se bavi sve više institucija i grupa u Srbiji, a u planu je izrada nacionalnog programa zaštite od radona. 
Priključite se i upoznajte se sa preporukama o postupcima za smanjenje koncentracije radona u kućama i stanovima. 

Predavač: Olga Dukić, Master profesor fizike i informatike, Čačak

Centar za edukaciju i medije i-Time, Beograd / centar.i.time@gmail.com / 064 021 021 2