PP u ucionici

Učionica, školske prostorije i školsko dvorište su mesta u kojima provodimo sa svojim učenicima veliki deo dana. Pored svoje obrazovne namene, ovi prostori služe i za vaspitno delovanje i razvijanje veština.
Jedan od predmeta na kojima se stiču veštine važne za život je i predmet Prve pomoći. Ove teme su, na žalost, u poslednje vreme nepravedno zapostavljene jer i škola može biti mesto gde učenici i nastavnici mogu da se povrede.
Neka deca imaju i urođene bolesti tipa epilepsije tako da bi svaki nastavnik trebalo da ima minimum znanja o tome kako reagovati i kako pomoći u tim situacijama.
Sam predmet Prve pomoći koji je nekad bio zastupljen u osnovnoj i srednjoj školi danas se veoma malo pominje, većinom u medicinskim školama sa malo praktičnog rada. Učenici građevinske struke, i bilo koje druge u tome mogu biti jednako uspešni kao i medicinske sestre.

PREDAVAČ: Milorad Janković, profesor Biologije, Loznica

Centar za edukaciju i medije i-Time, Beograd / centar.i.time@gmail.com / 064 021 021 2