Film Kao Nastavno Sredstvo

Obrazovna tehnologija je danas bogatija za mnoge nastavne metode i nastavna sredstva zahvaljujuću brzom razvoju tehnologije. 
Iako taj razvoj, za jedan ljudski vek, deluje zastrašujuće neophodno je da škola i nastavnici idu u korak sa vremenom. i unose promene u obrazovni sistem. 
Film kao nastavno sredstvo u primeni je još od XX veka ali se čini da nije dovoljno zaživeo i nije iskorišćen kako bi mogao da bude. 
Šta možemo sa filmom u učionici? Koje su njegove prednosti? Ima li nedostataka? Kako ga primeniti u nastavi tako da ona bude uspešna?

PREDAVAČ: Mirko Marković, profesor filozofije, Loznica

Centar za edukaciju i medije i-Time, Beograd / centar.i.time@gmail.com / 064 021 021 2