Početak i kraj školske godine često je za nastavnike i školsku upravu "noćna mora" kada je reč o dokumentaciji.Veliki broj statističkih proračuna treba uraditi, i to se ponavlja, i ponavlja...

Da bismo olakšali sebi posao, možemo u rad sa prosvetnom dokumentacijom(ili nekon drugom) uključiti programe kao što su Excel i Access koji sa lakoćom organizuju velike količine podataka u pregledne tabele i izveštaje. Ovaj vebinar, prvi u drugom ciklusu vebinara koji će pratiti školsku 2015/16. godinu, posvećujemo upravo ovim školskim temama.

PREDAVAČ: Zorica Prokopić, prof. informatike u Tehničkoj školi, Loznica.

Centar za edukaciju i medije i-Time, Beograd / centar.i.time@gmail.com / 064 021 021 2