Upoznajte CSS! Stilizujte svoje veb stranice

Često veb stranice treba stilizovati. Ponekad to ume da bude veoma zamoran posao ukoliko svaki element na strani treba iznova formatirati. Zbog toga se primenjuje CSS (Cascading Style Sheets). On služi za stilizovanje jer definiše kako će biti prikazani HTML elementi.

PREDAVAČ: Jelena Prijović, prof. elektrogrupe predmeta, Tehnička škola, Čačak

Centar za edukaciju i medije i-Time, Beograd / centar.i.time@gmail.com / 064 021 021 2