HTML jezik veb stranica

Upoznajte se sa jezikom kojim govore sve veb stranice! HTML je skraćenica od HyperText Markup Language. To je standarizovani jezik za označavanje veb stranica. Koristi se pri formatiranju tekstova, slika, videa i drugih ugrađenih objekata u veb stranice.Tagovi, skript jezik, ugrađeni objekti, prikaz dokumenata u veb čitaču samo su neke od tema o kojima se govori na vebinaru.

PREDAVAČ: Dejan Pejčić prof. informatike iz Ekonomske škole, Niš

Centar za edukaciju i medije i-Time, Beograd / centar.i.time@gmail.com / 064 021 021 2