Seobe Srba kao posledica turskih osvajanja

Kako su izgledali Evropa u poznom  srednjem veku i Srpsko carstvo u doba cara Dušana?Šta su posledice turskih osvajanja?Koliko etapa i kakav karakter je imala seoba Srba? Šta se zbivalo “U najgorem od svih zlih vremena”?

O prostoru, vremenu i ljudima, o seobama Srba od XIV do XVIII veka sa osvrtom na uzroke migracija/seoba/preseljavanja Srba pogledajte na vebinaru.

PREDAVAČ: Olgica Lukač, prof. istorije, Hemijsko-medicinska škola, Vršac

Centar za edukaciju i medije i-Time, Beograd / centar.i.time@gmail.com / 064 021 021 2