Ova kategorija će sadržati kurseve studenata Pedagoškog fakulteta u Somboru iz predmeta Obrazovna tehnologija.