Radionice namenjene ovladavanju alatima za rad u web 2.0 tehnologiji.

Kurs posvećen izradi veb sajta i bloga.

Izrada online prezentacija -Prezi

Prezi je program koji omogućava kreiranje zanimljivih online prezentacija. Svi elementi se kreiraju na jednoj radnoj porvršini, zatim se odredi redosled zumiranja i  - prezentacija može da počne. Upoznajte se sa mogućnostima Prezija!

Kontakt: centar-i-time@gmail.com / 064-021-021-2