ACCESS 2007 je kurs koji se bavi radom sa bazama podataka. Broj časova za obradu teme je 40. Dužina trajanja kursa je 5 nedelja.


Kurs je namenjen svim zainteresovanim učenicima, studentima, građanima i nastavnicima. Nema akreditaciju kao seminar.

Kurs se završava izradom ispitnog zadatka. Nakon završenog kursa dobija se Uverenje Agencije o pohađanom kursu i dodatak o uspešno savladanom programu rada, koji se prilaže uz Uverenje.
Prijave i pitanja možete uputiti na: azo-seminar@live.com

ACCESS 2007 je kurs koji se bavi radom sa bazama podataka. Broj časova za obradu teme je 40. Dužina trajanja kursa je 5 nedelja.


Kurs je namenjen svim zainteresovanim učenicima, studentima, građanima i nastavnicima. Nema akreditaciju kao seminar.

Kurs se završava izradom ispitnog zadatka. Nakon završenog kursa dobija se Uverenje Agencije o pohađanom kursu i dodatak o uspešno savladanom programu rada, koji se prilaže uz Uverenje.
Prijave i pitanja možete uputiti na: azo-seminar@live.com