Seminar: Informaciono-komunikaciona tehnologija u nastavi. 

Dužina trajanja: 4 nedelje.

IKT kurs: Bezbednost dece na Internetu namenjen učenicima i roditeljima.

Kurs je kreiran u okviru seminara IKT u nastavi.