Kategorija za seminare Multimedija - SR i CG

Cilj seminara "Multimedija kao pokretač aktivnog učenja" je podizanje stručnih kompetencija nastavnika i učenika u procesu podučavanja i učenja, kao i kvaliteta nastave uz primenu multimedijalnih sredstava što treba da dovede do aktivnijeg učešća učenika u vaspitno-obrazovnom procesu.

Ciljna grupa ovog programa su vaspitači, nastavnici, medijatekari, direktori škola i stručni saradnici u vaspitno-obrazovnim ustanovama (predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama).

Modul 2 razrađuje teme obrazovnog softvera i multimedije, a zatim izradu audio knjige, video priče, rad sa videom u Power Point-u, planom primene obrazovnog softvera na času, postavljanjem prezentacije na Internet.

Za prijave i informacije: azo-seminar@live.com

Seminar "Multimedija kao pokretač aktivnog učenja" (Modul 1) je akreditovan kod Zavoda za Školstvo Crne Gore pod brojem 89/2017-2019.

Seminar traje 4 nedelje, 16 bodova.

Dobro došli!Seminar "Multimedija kao pokretač aktivnog učenja" je akreditovan za period od 1.9.2018. do 31.8.2021. pod rednim brojem 321 u Katalogu ZUOV-a (k2, p1, 5 nedelja, 40 bodova).

Cilj seminara "Multimedija kao pokretač aktivnog učenja" je podizanje stručnih i digitalnih kompetencija nastavnika i učenika u procesu podučavanja i učenja, kao i kvaliteta nastave uz primenu multimedijalnih sredstava što treba da dovede do aktivnijeg učešća učenika u vaspitno-obrazovnom procesu.

Ciljna grupa ovog programa su vaspitači, nastavnici, medijatekari, direktori škola i stručni saradnici u vaspitno-obrazovnim ustanovama (predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama).

Seminar razrađuje teme aktivnog učenja i multimedije, veštine izrade prezentacije u programu Power Point (šta je Power Point, kreiranje i dizajn prezentacije, hiperlink, rad sa objektima, vizuelni efekti i animacija, štampanje, priprema za CD i čas) kao i rad sa zvukom i videom.

Za prijave i informacije: azo-seminar@live.com

Cilj seminara "Multimedija kao pokretač aktivnog učenja" - modul 1  je podizanje stručnih i digitalnih kompetencija nastavnika i učenika u procesu poučavanja i učenja, kao i kvaliteta nastave uz primenu multimedijalnih sredstava što treba da dovede do aktivnijeg učešća učenika u vaspitno-obrazovnom procesu.

Ciljna grupa ovog programa su vaspitači, nastavnici, medijatekari, direktori škola i stručni saradnici u vaspitno-obrazovnim ustanovama (predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama).

Seminar razrađuje teme aktivnog učenja i multimedije, veštine izrade prezentacije u programu Power Point (šta je Power Point, kreiranje i dizajn prezentacije, hiperlink, rad sa objektima, vizuelni efekti i animacija, štampanje, priprema za CD i čas).

Za prijave i informacije: azo-seminar@live.com