Seminar "Alati za e-učionicu" ima za cilj upoznavanje i praktičan rad sa programima i alatima za pripremu različitih vrsta materijala za učenje (tekstualnih, audio, video, multimedijalnih), da bi u nastavnom procesu mogli da se uvaže različiti stilovi učenja i individualnost kod učenika.

Teži se upoznavanju sa alatima za komunikaciju sa učenicima, kroz različite vežbe, kao i stvaranju boljeg uvida u sopstvenu, nastavnu efikasnost.

Ciljna grupa ovog programa su vaspitači, nastavnici, medijatekari, direktori škola i stručni saradnici u vaspitno-obrazovnim ustanovama (predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama).

Za prijave i informacije: azo-seminar@live.com ili 064/021-021-2