Seminar za stručno usavršavanje nastavnika

Odobren za školsku 2017/18. i 2018/19. godinu od strane Zavoda za školstvo Crne Gore pod rednim brojem 80.

Prijave i informacije na mejl: centar.i.time@gmail.com

ili telefone +38268565245 (Crna Gora); +381640210212 (Srbija) ili Viber broj +381643332511.

Seminar za stručno usavršavanje nastavnika

Odobren za školsku 2018/19, 2019/20. i 2020/21. godinu pod rednim brojem 335.

Prijave i informacije na mejl: azo-seminar@live.com

ili telefon: +381 (0)64 021 021 2