Kurs programiranja u Skreču namenjen kao pomoć nastavnicima u realizaciji nastave.

Informacije i prijave na kurs na a e-mail: azo-seminar@live.com

Акредитовани семинар „Интернет и ми у сигурној мрежи“ бр. 335

за школске године 2018-19, 2019-20. и 2020-21.  

 

Назив семинара број у Каталогу (број бодова)

Интернет и ми у сигурној мрежи, бр. 335

(40 бодова, к4, п1)

Место реализације

Семинар се одржава преко веб-портала: http://www.azomjns.com/moodle

Дужина трајања програма

Семинар укупно траје 5 недеља. Обухвата део који се реализује електронским путем, један део непосредног рада у школи и  организацију завршног сусрета.

Теме програма

Развој Интернета, учење на даљину и е-учење; Начини комуникације и сарадње на Интернету; Електронско насиље; Припрема и реализација предавања и осталих активности у школи. Писање извештаја. Завршни сусрет (по договору са предавачима).

Цена семинара по учеснику

4000 динара

Подаци за пријаву

Име, презиме, датум и место рођења, радно место у школи, назив школе, место у коме се школа налази.

 

Податке за пријаву послати на мејл azo-seminar@live.com  

Могуће је појединачно пријављивање. Уколико Вам је потребан предрачун да би Вам школа уплатила, потребни су подаци о школи (адреса, мејл, бр. Телефона, ЈБКЈС за ЦРФ и ПИБ школе).

Добро дошли на онлајн семинар!

Kurs ACCESS je namenjen svima koji žele da nauče kako da rade sa bazama podataka i unaprede svoje informatičke veštine.

Zanimanja iz IT struke zahtevaju odlično poznavanje baza podataka. Bez obzira da li radite u školi, ili ste student ili IT stručnjak, znanje rada sa bazama podataka je korisno i i primenljivo.

Kurs traje 5 nedelja. 

Prijave i dodatne informacije preko imejla: azo-seminar@live.com.

Dobro došli!


Akreditovani seminar kod Zavoda za školstvo Crne Gore

"Internet i mi u sigurnoj mreži", br 80 u Katalogu za školske 2017-18. i 2018-19. godinu.

(16 bodova, traje 4 nedelje preko interneta)