Poštovane koleginice i kolege,
pozivamo Vas da uzmete učešća u

radu seminara i kurseva, preko interneta ili u učionici, namenjenih Vašem profesionalnom razvoju.

Najavljujemo novi ciklus vebinara "Utorkom u 19h" koji se planira za početak 2018. godine. Ukoliko ste zainteresovani prijavite se da budete jedan od predavača.

DOBRO DOŠLI!

AGENCIJA ZA OBRAZOVANJE MARINA I JOVAN, Beograd

Kontakt:

e-mail: azo-seminar@live.com

telefoni: +381 (0) 64/021-021-2 (Srbija)

Kursevi na Moodle: http://www.azomjns.com/moodle

Facebook: http://www.facebook.com/azomj

Twiter: @azomjns

 


Prijavljivanje na mejl: azo-seminar@live.com
ZA NAREDNI PERIOD IZDVAJAMO:

Seminari za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Republike Srbije

-Metode nastave i učenja, br. 411 - seminar za razvoj didaktičko-metodičkih kompetencija

-Internet i mi u sigurnoj mreži, br. 234 - seminar za razvoj komunikacijskih veština i pitanja kompjuterske etike

SEMINARI SU AKREDITOVANI ZA ŠKOLSKU 2017-18. godinu.

Više o seminarima pročitajte OVDE


Onlajn kurs:

Izrada onlajn prezentacija - Prezi

Naučite da pravite i koristite Prezi prezentacije!

Pogledajte šta može Prezi: https://prezi.com/9phckw9kwu_n/sta-je-prezi/

Kurs traje dve nedelje od dana kada se uključite u rad. Birajte svoje vreme početka kursa i tempo kojim želite da radite na kursu.

Više o kursu Prezi pročitajte OVDE


Onlajn kurs:

MS ACCESS

Rad sa bazama podataka: ACCESS. Kurs traje 5 nedelja.

Više o kursu Access pročitajte OVDE


Onlajn kurs:

Izrada veb stranica- HTML

HTML – naučite jezik veb stranica, progovorite HTML! Kurs traje 4 nedelje.

Više o kursu HTML pročitajte OVDE


Onlajn kurs:

CSS

Naučite CSS naredbe da biste stilizovali svoj veb sajt! Kurs traje 4 nedelje.

Više o kursu CSS pročitajte OVDE


Onlajn seminar:

IKT u nastavi

Seminar traje 4 nedelje i bavi se kreiranjem kursa na MOODLE sistemu kao i potrebnih nastavnih materijala u digitalnom obliku.

Više o kursu IKT u nastavi pročitajte OVDE

Napomena: Ovaj seminar nema akreditaciju kod ZUOV-a.


Onlajn seminar:

Alati za e-učionicu

Seminar traje 4 nedelje i bavi se razvojem digitalnih kompetencija kod nastavnika.

Više o seminaru Alati za e-učionicu pročitajte OVDE

Napomena: Ovaj seminar nema akreditaciju kod ZUOV-a.


Onlajn seminar:

Multimedija kao pokretač aktivnog učenja - modul 1 i 2

Seminar traje 4 nedelje i bavi se obukom za kreiranje multimedijalnih prezentacija (Modul 1– početni, Modul 2 – napredni).

Više o seminaru Multimedija pročitajte OVDE

Napomena: Ovaj seminar nema akreditaciju kod ZUOV-a.


Vebinari:

"Utorkom u 19h"

Novi ciklus vebinara najavljujemo od januara 2018.

Otvorene su prijave za predavače

Više o vebinarima pročitajte OVDE


Prijavljivanje na mejl: azo-seminar@live.com